Aanleg van poelen, natuurlijke vijvers en groendaken door Frederik Houssin 

aanleg van poelen en natuurlijke vijvers
 

Maximale biodiversiteit van planten en dieren dankzij water

Wilt u extra leven in de tuin, dan is een waterpartij een goede beslissing. U kunt bij Frederik Houssin terecht voor de aanleg van poelen en natuurlijke folievijvers omgeven door oeverplanten. Elke waterpartij - hoe klein ook – trekt dieren aan: vogels, libellen, salamanders en kikkers.

Bij een natuurlijke vijver is de natuur optimaal aan zet. Dat wil zeggen dat we geen pomp of filterinstallatie noch chemische producten gebruiken om de waterkwaliteit op peil te houden. De waterhuishouding gebeurt hier door een verstandige plantenkeuze. Zuurstofplanten garanderen een goed zuurstofgehalte in het water en gaan algen tegen. Wordt het water toch groen door zweefalgen, dan kunt u die een halt toeroepen met drijfplanten. Die nemen immers de voor algen onmisbare voedingsstoffen uit het water op.

Heeft u geen vijver in de tuin liggen, dan kunnen we toch voldoende water voorzien met de aanleg van een wadi. Dat is een zone met zand, keien en planten waar hemelwater opgevangen wordt en weer langzaam in de grond infiltreert. Het is een plek waar vogels en insecten kunnen drinken. Tegelijk voorkomt een wadi uitdroging van de grond in hete zomers en wateroverlast bij hevige regenbuien.

Uitzonderlijk gebruik van vaste planten

Vaste planten gebruiken we slechts in beperkte mate omdat die meestal uitheems zijn. We planten ze als we in opdracht van ondernemingen, stads- en gemeentebesturen werken. Ze zijn namelijk een ideale oplossing voor plantsoenen en groenzones van kantoren en bedrijven. Omdat het sterke planten zijn die voor een snelle bodembedekking zorgen.

Groendaken, goed voor mens en milieu

Heeft uw gebouw een plat of licht hellend dak, dan leent het zich prima voor de aanleg van een groendak dat tal van voordelen heeft. Een groendak is ten eerste geluidsisolerend en brengt verkoeling omdat de sedumplanten het zonlicht deels absorberen, deels reflecteren. Ze zetten CO2 uit de lucht om in zuurstof en zuiveren zo de lucht. De planten nemen ook het regenwater op waardoor het vertraagd afstroomt en bovendien zijn ze waardevol voor vogels en insecten, vooral in de stad waar weinig groen is. Met de plaatsing van plantheuvels of aanvulling met keien of hout zorgen we voor een nog grotere biodiversiteit op uw dak.

 

Een vijver in de tuin of een groendak? Contacteer Frederik Houssin voor de bespreking van uw wensen en een  vrijblijvende offerte.