Image by Felipe Santana

Openbaar groen

ONTWERP

EVENWICHTIG

OMVORMING
Vaak moet een bestaande site worden omgevormd en soms zitten daar al waardevolle groene elementen in. Bij voorkeur worden die in het nieuwe ontwerp behouden en versterkt. Maar waar we de dingen kunnen beter maken mogen we ons niet blind staren op het bestaande groen. Het eindresultaat is wat telt.

OVERLEG
Voor we het ontwerp aanvatten luisteren we naar wat de bewoners in de omgeving verwachten, openbare ruimte is er tenslotte voor de burger. Een wijkvergadering of een overlegmoment zorgt voor betrokkenheid en zo worden de bewoners een deeltje mede-ontwerper van hun straat of pleintje.

HET HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER
Dit is de visie van de overheid om openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te leggen en te beheren. Het is een lijvig en compleet document dat alle punten voor een goed ontwerp en beheer bespreekt, van paden tot kruidachtigen, speeltoestellen, bomen heesters, water, ... Onze ontwerpen volgen deze principes.

Knipsel.PNG
Knipsel7.PNG

ADVIES & WERFBEGELEIDING

VOLGENS STANDAARDBESTEK

KWALITEIT
Het overleg met aannemers gaat soms moeilijk, vooral wanneer fouten worden gemaakt. Het standaardbestek 250 moet dit voorkomen maar kennis van en controle op het standaardbestek ontbreken vaak. Dankzij onze praktijkervaring en opleidingen kunnen wij steden en gemeenten hierbij helpen. Bij problemen kunnen we het overleg met de verschillende aannemers onderling begeleiden om tot een oplossing te komen. Maar we kunnen ook gedurende de werkzaamheden controleren op plantkwaliteit en uitvoering. Dit gaat van plantgaten voor bomen en planten tot maaiwerkzaamheden, kwaliteit van de aangevoerde aarde, , ...

OPMAAK VAN EEN BEHEERPLAN
Bij bestaande groenzones ontbreekt vaak een toekomstvisie of een plan om die zone om te vormen naar een ecologisch beheer. In plaats van te kiezen voor een totale herinrichting volstaat het soms om anders te gaan beheren en om kleinere aanpassingen in het bestaande groen te doen. Wij kunnen u daarbij begeleiden. Via het Ministerie voor Natuur vzw hebben wij een uitgebreid netwerk van experten die zulke taken met veel enthousiasme aanpakken.

UITVOERING

KLEIN MAAR DAPPER

UITBLINKEN
Werken voor openbaar groen zijn vaak grote werken en die laten we dan ook over aan grote bedrijven. Maar schoonheid zit vaak in iets kleins dus af en toe kunnen we pronken met een mooi ontwerp of een kleine aanleg van een bloemenborden, vlindertuin of groenstrook of enkele bomen.

 

SAMENWERKEN

Bij sommige aanplantingen werken we nauw samen met de groendienst. Zo planten we samen aan en doen we de eerste jaren samen het beheer van de aanplant. Op die manier is goed beheer op lange termijn, tot lang na de contractperiode, gegarandeerd.

BLOEMBOLLEN EN WILDE BLOEMEN
Het machinaal aanplanten van bloembollen of de combinatie van bloembollen planten met het inzaaien van wilde bloemenmengsels kunnen we wel zelf uitvoeren. Ook hier is het aangeraden om eerst een minimaal ontwerp te maken (vlekkenplan met soorten) om efficiënt te kunnen werken. Meer info daarover vind je op deze pagina.

KANTOOR

Zwevegem

Diesveldstraat 44

8553 Zwevegem/Otegem

DEPOT + KANTOOR

Mont-de-l'Enclus

Chaussée de Renaix 17

7750 Mont-de-l'Enclus/Russeignies

BEDRIJFSGEGEVENS

Frederik Houssin

Natuurlijke tuinen

BE 0897 049 169
HoussinFrederik@live.be

+32 477 852 832

HOME                         AANBOD : Natuurlijke tuinen                      OVER MEZELF                     NIEUWS                     CONTACT

                                                                       Groen voor bedrijven

                                                                       Openbaar groen

                                                                       Bloembollen & wilde bloemenmengsels