IMG_2750.JPG

Natuurinclusief (ver)bouwen

UW WONING OF BEDRIJF

DEEL VAN DE OMGEVING

WAT IS HET
De gevels en daken van een gebouw en de directe omgeving maken deel uit van het stedelijke of agrarische landschap. Ze maken dus ook deel uit van de natuur in dat landschap. Laten we ze beter gaan gebruiken ! Uw gebouw met de directe omgeving als deel van de omliggende natuur, en de natuur als deel van uw gebouw. Het zijn nieuwe biotopen die zich uitstekend lenen voor meer biodiversiteit. Tegen uw woning/bedrijfsgebouw kunnen planten groeien die dienen als voedsel of schuil- en nestplaats voor allerlei dieren. In de muren zelf kunnen nestplaatsen komen voor vogels, vleermuizen, bijen, ... Maar ook de directe omgeving van het gebouw is een ecosysteem. Door gerichte maatregelen verhogen we de biodiversiteit, zorgen we voor afkoeling en waterinfiltratie.

natuurlijke tuinen

WAAROM

Leefplaatsen van planten en dieren verdwijnen door verstedelijking. Bovendien worden steden warmer en daalt het grondwater waardoor planten en dieren het nog moeilijker krijgen. Met relatief kleine, betaalbare en haalbare ingrepen kunnen we de gevolgen van verstedelijking beperken.

ONZE AANPAK

IEDEREEN WOONT ERGENS

PLANTEN, DIEREN, MATERIALEN EN WATER
We denken samen met u na over welke maatregelen voor uw gebouw van toepassing kunnen zijn. Alles komt ter sprake, van groendak tot afkoppeling van het overtollige regenwater, beplanting tegen het gebouw, het materiaal van uw oprit, ... Daarna werken wij dit verder uit in detail. We gaan na welk type groendak kan of mag, welke beplanting tegen de gevels kan, welke nestkasten kunnen worden geplaatst, hoe we water laten infiltreren. U krijgt van ons een dossier met de mogelijke toepassingen en op welke manier u ze kan integreren.


DE OMGEVING
Met onze aanpak houden we rekening met de ruime omgeving. We gaan op zoek naar welke planten- en diersoorten aanwezig zijn en welke hulp kunnen gebruiken. We brengen dus de omgeving tot bij u en op die manier creëren we een groter en sterker geheel. De maatregelen die we kunnen nemen zijn altijd goed voor soorten die het niet slecht doen, maar zeldzame en/of bedreigde soorten profiteren zeker mee met de nieuwe ruimte die ze krijgen.

EEN NIEUWE NORM

WIJ HOREN ERBIJ

VAN BIJ HET BEGIN
In ideale omstandigheden zitten wij mee aan tafel van bij het ontwerp van uw woning of renovatie. Zo kunnen we meteen onze ideeën aanbrengen en kan de architect daar rekening mee houden. Hetzij in de keuze van materialen, met de plaatsingstechnieken, de sterkte van uw dak, ... Gedurende de werken gaan wij ook in overleg met de verschillende aannemers. Natuurinclusief bouwen is niet enkel het inbouwen van nestkasten, het is ook bewustmaken en het vermijden van problemen in de laatste fase van de werken namelijk de aanplantingen. Daarom wijzen we op het belang van een goede bodem, vooral net rond de woning. Waar bijvoorbeeld de hijskraan staat, waar tijdelijk bouwafval is opgeslagen of waar leveringen tijdens de werken worden geplaatst en heeft dus allemaal van belang. Hoe we de bodem na de werken moeten herstellen en welke teelaarde moet worden aangevoerd, ... dat zijn de zaken waar ons oog op valt en waarmee we rekening willen houden van bij het begin. Enkel zo kan je een goed en kwalitatief eindresultaat bekomen.