IMG_1058.jpg

GROEN VOOR BEDRIJVEN

ZOEKEN NAAR EEN EVENWICHT

EFFICIENT EN MOOI

ONTWERP
Ook hier is een goed ontwerp noodzakelijk, hoewel het een stuk eenvoudiger kan dan in particuliere tuinen. Een vlekkenplan met soorten en afmetingen volstaat meestal om aan de slag te kunnen. Bestaande bomen en struiken proberen we zoveel mogelijk te integreren in het ontwerp. De voorkant van het bedrijf mag verfijnder en meer verzorgd. We gebruiken, net zoals bij openbaar groen, een selectie van sterke en bloeiende planten. Rond het bedrijf zijn de principes van het 'Harmonisch park- & groenbeheer' bruikbaar, dat is een bundel van de Vlaamse overheid die beschrijft hoe we de inrichting en het beheer van groenzones op een meer duurzame en ecologische manier kunnen aanpakken.

BEHEER
Naast het ontwerp krijgt u ook een beheerplan. Door gebruik te maken van de juiste soorten en door gebruik te maken van de oppervlakte kunnen we het beheer vooraf zeer goed inschatten en efficiënt aanpakken. Vaak is 1 of 2 keer per jaar maaien voldoende, om de zeven jaar snoeien, niet bemesten, ... Het is een misverstand te denken het beheer van uw terrein daarom goedkoper is, wel is het met zekerheid beter voor de biodiversiteit.

j3h547s8qnbk.jpg

MULTIFUNCTIONEEL

RUIMTE VOOR IEDEREEN

GECONTROLEERDE NATUUR
We houden het overzichtelijk en beheer(s)baar. Bedrijventerreinen zijn geen natuurgebieden, hoewel ze een belangrijke rol kunnen spelen in het geheel. Er is ruimte voor brede hagen die overgaan in een bloemrijk grasland, een poel, enkele bomen, een slingerend pad erdoorheen. Met onze machine kunnen we een bestaand gazon omvormen tot een bloemrijk gazon. We kunnen ervoor kiezen om enkel bloembollen aan te planten, zo behouden we de grasmat en kan u in de late lente al maaien. Ofwel kiezen we voor inzaaien we wilde bloemen en planten we bloembollen. Daarvoor hebben we een speciaal ontworpen unieke machine die dit in één beweging kan. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het machinaal planten en zaaien van bloemenvelden.

VERGADEREN & ONTSPANNEN
Een groene werkomgeving is altijd winst. Meer en meer vinden vergaderingen en zakelijke gesprekken plaats in een groene omgeving. Zithoeken, wandelpaden en zelfs groendaken zorgen ervoor dat dat kan. Over de middag en tijdens korte pauzes maken werknemers dan weer graag gebruik van die omgeving om te ontspannen.

NATUURINCLUSIEF

BEDRIJVEN WILLEN MEER

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN

Natuurinclusief bouwen is de norm en bedrijven en bouwondernemingen zetten de trend. Rekening houden met biodiversiteit is meer dan enkele bloeiende planten. Het is kijken naar de ruime omgeving en die versterken rond de bedrijven, in de industriezones en nieuwe verkavelingen. 

 

HET MINISTERIE VOOR NATUUR
De vzw 'Het Ministerie voor Natuur' zorgt voor de adviezen en ontwerpen van onze klanten. We werken samen met hen uit welke maatregelen we kunnen nemen in functie van meer biodiversiteit. De juiste planten, klimplanten en gevelgroen, een biodiversiteitsdak, insectenhotel of -heuvel, enzovoort. Ook bouwbedrijven kunnen bij hen terecht. We zoeken actief naar pioniers om dit concept verder uit te werken, om nieuwe verkavelingen zo in te richten dat de natuur echt de stad in kan. Ook bij renovaties zijn er talrijke mogelijkheden om zulke iongrepen toe te passen. Hebt u interesse om hieraan mee te werken, neem dan zeker contact op via de website van Het Ministerie voor Natuur via deze link

IMG_4101_edited.jpg

UITVOERING VAN DE WERKEN

JUISTE KEUZES MAKEN

AANLEG

Met het ontwerp, het beheerplan en de adviezen kan u dit door ons of door uw eigen tuinaannemer laten uitvoeren. Uiteraard kunnen wij in dat laatste geval ook toezien op een goede uitvoering van die werken. Grote grondwerken, verhardingen en afsluitingen laten wij uitvoeren door onze vaste aannemers, de beplanting doen we zelf. 

NATUURLIJK GETEELDE PLANTEN
Onze vaste kwekers telen hun planten op een natuurlijke manier. Zij gebruiken het absolute minimum aan pesticiden en meststoffen. Ook niet-kerende bodembewerking en natuurlijke bestrijding bij plagen is de regel. Op die manier proberen ook zij schade aan het milieu te beperken of zelfs uit te sluiten of zelfs ecologische winst te boeken. Daar tegenover staat dat wij meestal niet de concurrentie aangaan met de goedkoopste leveranciers. Dat is onze keuze waarmee we milieuvriendelijke en lokale kwekers ondersteunen.

KANTOOR

Zwevegem

Diesveldstraat 44

8553 Zwevegem/Otegem

DEPOT + KANTOOR

Mont-de-l'Enclus

Chaussée de Renaix 17

7750 Mont-de-l'Enclus/Russeignies

BEDRIJFSGEGEVENS

Frederik Houssin

Natuurlijke tuinen

BE 0897 049 169
HoussinFrederik@live.be

+32 477 852 832

HOME                         AANBOD : Natuurlijke tuinen                      OVER MEZELF                     NIEUWS                     CONTACT

                                                                       Groen voor bedrijven

                                                                       Openbaar groen

                                                                       Bloembollen & wilde bloemenmengsels