Natuurlijke tuinen

HET ONTWERP

SAMENWERKEN

WAAROM
Het maken van een goed plan is bijna altijd noodzakelijk en een absolute meerwaarde. Het houd in dat we vooraf onderzoeken welke beplanting we in uw tuin kunnen aanplanten/inzaaien om tot een duurzaam resultaat te komen. De locatie en het bodemtype zijn bepalend voor het toekomstige beplantingstype en dus ook de sfeer van uw toekomstige tuin. Op die manier komen we tot een samenhangend geheel, uw tuin in het landschap.

 

BEPLANTINGSPLAN

Naast het ontwerp hoort een beplantingsplan, zo kunnen we efficient werken bij de aanleg van uw tuin. Het geeft u ook een overzicht van waar elke plant staat, dit is de manier om uw eigen tuin te leren kennen.


BEHEERPLAN
Minstens even noodzakelijk als het beplantingsplan. Bij het ontwerp hoort een beheerplan, dit is de langetermijnvisie van uw tuin. Met dit plan begrijpt elke beheerder de bedoeling van elke plant en hoe en wanneer hij/zij moet ingrijpen.

Knipsel4.PNG

BIODIVERSITEIT

EEN PASSEND COMPROMIS

WAT
Biodiversiteit is een ruim begripen hangt samen met de locatie. Om het maximum aan soorten in uw tuin te krijgen kijken we vooral naar wat leeft in de omgeving en brengen we dit naar uw terrein. Pas wanneer we de meeste planten en dieren ook in uw tuin aantreffen is onze missie geslaagd. Dan maakten we het systeem voldoende sterk om die, en andere nieuwe soorten te kunnen huisvesten. Biodiversiteit zijn niet enkel de dieren en planten in uw tuin, het is vooral de samenhang van die twee zaken die ervoor zorgen dat ze elkaar in stand houden.

HOE
We maken houtkanten met bomen, poelen, (ingezaaide) graslanden, struweel en zelfs ruigte waar dat kan. Dit zijn de structuren van uw tuin en bevatten de meeste biodiversiteit. Daarnaast kunnen we takkenmuren, nestplaatsen, vogelkasten en voederplaatsen, ... maken. Dat maakt alles wat speelser en versterkt het geheel. Deze kleine ingrepen zijn leuk en helpen dan weer andere diersoorten die het moeilijk zouden hebben mochten die dingen er niet zijn. Zo trekken we egels, padden, vleermuizen, bijen en allerlei vogels aan die u anders niet zou zien.

CREATIVITEIT

IN FUNCTIE VAN MENSEN

OMDAT HET NODIG IS

Niet alleen het ontwerpen van een tuin is een creatief proces, vaak is ook de aanleg dat. Onvoorziene omstandigheden en andere inzichten kunnen de precieze uitvoering van een plan hinderen. In dat geval overleggen we met de klant en/of met de architect ofwel gaan we zelf aan de slag om een oplossing voor te stellen.

KINDEREN
Eén van de belangrijkste factoren in de tuin, we zorgen ervoor dat ze op ontdekking kunnen. We plaatsen schommels en glijbanen, allerlei vaste en losse speelelementen. Speelheuvels, een zandbak, spelen bij water, ...

VOLWASSENEN
Gezellige zithoeken onder een pergola of goed geplaatste boom of een mooie vuurput, een moestuin, ... allemaal zaken waar we creatief mee aan de slag kunnen tijdens de aanleg van uw tuin.

AANLEG

EEN VAK APART

SPECIALISTEN
Elk heeft zijn specialiteit en werkt het meest efficiënt in zijn vakgebied. Wij werken samen met collega's die gespecialiseerd zijn in grondwerken, vijvers, verhardingen, zwembaden, afsluitingen, boomverzorging, ... Een hovenier werkt met planten, slechts per uitzondering met kranen en stenen. We begeleiden graag van bij de eerste stappen zo kunnen we belangrijke, veel gemaakte fouten vermijden.

VOORZICHTIG WERKEN
Soms zijn grote machines nodig, maar ook met die machines kan je voorzichtig werken. We letten op zodat we zo min mogelijk de bodem verstoren, we respecteren de bodemlagen. We voeren geen verbeteraars en compost toe wanneer dat niet nodig is. Waar nodig maken we de bodem los zodat planten goed kunnen wortelen en water niet blijft staan op plaatsen waar dat niet gewenst is. 
 

BEPLANTING

Kwaliteit is onze belangrijkste voorwaarde. We zoeken actief naar goede plantenkwekerijen en controleren op plantkwaliteit. 

KANTOOR

Zwevegem

Diesveldstraat 44

8553 Zwevegem/Otegem

DEPOT + KANTOOR

Mont-de-l'Enclus

Chaussée de Renaix 17

7750 Mont-de-l'Enclus/Russeignies

BEDRIJFSGEGEVENS

Frederik Houssin

Natuurlijke tuinen

BE 0897 049 169
HoussinFrederik@live.be

+32 477 852 832

HOME                         AANBOD : Natuurlijke tuinen                      OVER MEZELF                     NIEUWS                     CONTACT

                                                                       Groen voor bedrijven

                                                                       Openbaar groen

                                                                       Bloembollen & wilde bloemenmengsels