Aanleg van natuurlijke tuinen in privé- en openbare ruimte en voor bedrijven. 

Geïnteresseerd in ecologische tuinen?

Contacteer Frederik Houssin voor info en een gratis offerte.

Bel of mail ons!

aanleg bloemenweide
 

Integreer de natuur in uw tuin of op uw bedrijfsterrein

Frederik Houssin uit Otegem (bij Zwevegem) is geen tuinier als een ander. Hij is ruim 15 jaar ecologisch hovenier ten dienste van privé-eigenaars, openbare besturen en ondernemingen in West-Vlaanderen. Bij zijn tuinaanleg en landschapsinrichting is de omringende natuur hét uitgangspunt. Zijn werk staat in het teken van natuurbehoud en natuurintegratie in particuliere tuinen, openbaar groen in steden en gemeenten en op bedrijfssites.

De sleutelwoorden daarbij zijn ontharding, waterpartijen, houtkanten en een variatie van inheemse planten- en boomsoorten. Elke stadstuin, bedrijfstuin of het park in uw buurt kan op die manier een waardevol ecosysteem worden met een overvloed aan voedselbronnen, nest- en schuilplaatsen voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Onze werkwijze: duurzaam, lokaal en biologisch

U kunt op ons ervaren tuinaannemersbedrijf rekenen voor de professionele aanleg van natuurlijke tuinen en groenzones. Na onderling overleg en deskundig advies voor vormgeving en plantenkeuze stellen wij een tuinontwerp en beplantingsplan voor. We maken ook een beheerplan op. Dat legt u haarfijn uit wanneer u uw bloemenweide moet maaien of wanneer uw fruitbomen of de frambozenstruiken moeten gesnoeid worden. Het bevat alle tips en instructies om uw ecologische tuin met een minimum aan inspanning jarenlang in stand te houden.

Bj alles wat we doen, staat natuurlijk tuinieren voorop. Zo werken we uitsluitend met planten van bij ons die in uw regio goed gedijen. We kopen ze bij lokale kwekers die bij voorkeur aan biologische teelt doen. We gaan uw grond ook niet overbemesten. We laten de natuur zelf zachtjes zijn gang gaan om een duurzame biotoop te creëren waar fauna en flora elkaar versterken.

Op deze website leest u wat precies de ingrediënten zijn van een ecologische tuin.

 

Over Frederik Houssin en vzw Het Ministerie voor Natuur

Frederik Houssin is een echte natuurmens en zijn studierichting lag dan ook voor de hand: ecologische tuin- & landschapsinrichting, boomverzorging en tuinontwerp. Daarna werkte hij in de fruitteelt, een plantenkwekerij en de bloembollensector. Net die laatste ervaring heeft zijn weg bepaald. Hij rolde toen van de vaste planten in de bloembollen die een vrij kleine niche in ons land vertegenwoordigen.

Hij leerde bloembollen cultiveren en planten, onder bestaande gazons en in zwarte grond, in openbare groenzones en in particuliere tuinen. Later kwamen daar de wilde bloemenweides bij. Beide activiteiten zijn nu zijn absolute specialiteit waarvoor hij alom gevraagd wordt.

Tegelijk wilde Frederik zich voluit engageren voor het behoud van de natuur en dat resulteerde in vzw Het Ministerie voor Natuur. Onder het motto “Slim samenleven met de natuur” richt hij zich tot iedereen die het goed met haar voorheeft: u en ik maar ook overheden, bedrijven en verenigingen.

Met de vzw wil Frederik iedereen warm maken om met kleine inspanningen en soms ook grote mentaliteitswijzigingen de natuur een centrale plaats te geven in ons denken en doen. De voorkeur geven aan inheemse bloemen en planten, het gras niet te vaak en te kort maaien, de herfstbladeren laten liggen zodat dieren en insecten eten en beschutting vinden in het barre winterseizoen, het regenwater opvangen voor eigen gebruik en/of via een wadi laten infiltreren in de grond in plaats van het te laten verloren gaan in de riolering enz.

Via de website van Het Ministerie voor Natuur promoot Frederik acties voor de natuur zoals Maai Mei Niet of boomplantacties. Ook initiatieven van openbare besturen en overheden worden er in the picture gezet. Neem af en toe een kijkje; u zult versteld staan wat er allemaal mogelijk is om mens, dier en natuur met elkaar in harmonie te laten samenleven. Er is zeker en vast hoop als we samen actie ondernemen!

 

Begaan met de natuur?

Surf dan naar Het Ministerie voor Natuur en lees alle nieuws en projecten van Frederik Houssin over en voor de natuur.

Meer weten over de aanleg van een natuurlijke groenzone? Neem dan contact op met Frederik Houssin!